Острый коронарный синдром протокол моз украины

Острый коронарный синдром протокол моз украины thumbnail

Міжнародні назви

Рубрика за МКХ-10: I20–I22.

Ознаки та критерії діагностики захворювання

Гострий коронарний синдром — група симптомів і ознак, які дозволяють запідозрити гострий ІМ або нестабільну стенокардію.

Термін «гострий коронарний синдром» використовують при першому контакті з хворими як попередній діагноз. Виділяють гострий коронарний синдром зі стійкою елевацією сегмента ST на ЕКГ та без такої. Перший у більшості випадків трансформується в гострий ІМ із зубцем Q на ЕКГ, другий — у гострий ІМ без зубця Q або нестабільну стенокардію (заключні клінічні діагнози).

Гострий ІМ — це некроз будь-якої маси міокарда внаслідок гострої тривалої ішемії. Нестабільна стенокардія — гостра ішемія міокарда, вираженість і тривалість якої недостатня для розвитку некрозу міокарда.

Гострий ІМ без підйому сегмента ST/без зубця Q відрізняється від нестабільної стенокардії підвищенням рівня біохімічних маркерів некрозу міокарда в крові.

Клінічними діагностичними критеріями гострого коронарного синдрому слід вважати:

 • затяжний (>20 хв) ангінозний біль у спокої;
 • стенокардію не менше ніж III ФК (за класифікацією Канадської асоціації кардіологів, 1976), що виникла вперше (протягом попередніх 28 днів);
 • прогресуючу стенокардію мінімум III ФК.

ЕКГ-критеріями гострого коронарного синдрому є горизонтальна депресія сегмента ST і/або «коронарний» негативний зубець Т. Можлива також відсутність цих змін на ЕКГ.

Біохімічним критерієм гострого коронарного синдрому є підвищення з наступним зниженням у динаміці рівня кардіоспецифічних ферментів (КФК, МВ-фракції КФК, тропонінів Т і I) у плазмі крові. У суперечливих випадках цей критерій є визначальним для діагностики.

Умови надання медичної допомоги

Хворих з гострим коронарним синдромом слід терміново госпіталізувати до спеціалізованого інфарктного (або за відсутності — до кардіологічного) відділення, бажано в блок інтенсивного спостереження, лікування і реанімації. Після стабілізації стану хворим призначають амбулаторне лікування під спостереженням кардіолога.

Програма діагностики

Обов’язкові дослідження

 1. Визначення скарг і анамнезу.
 2. Клінічний огляд.
 3. Вимірювання АТ (на обох руках).
 4. ЕКГ в 12 відведеннях у динаміці.
 5. Лабораторне обстеження (загальні аналізи крові і сечі, КФК у динаміці 3 рази, бажане визначення МВ-фракції КФК, тропонінів Т або I при необхідності в динаміці 2 рази, АлАТ, АсАТ, калій, натрій, білірубін, креатинін, ХС загальний, ТГ, глюкоза крові).
 6. ЕхоКГ.
 7. Навантажувальний тест (ВЕМ або бігова доріжка (тредміл)) при стабілізації стану і за відсутності протипоказань.
 8. Коронаровентрикулографія за відсутності стабілізації стану хворого на фоні адекватної медикаментозної терапії протягом 48 год або наявності протипоказань до проведення навантажувальних тестів.

Додаткові дослідження

 1. АЧТЧ (при лікуванні нефракціонованим гепарином).
 2. Рентгенографія органів грудної клітки.

Програма лікування

Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг

 1. Ацетилсаліцилова кислота.
 2. Тієнопіридинові похідні.
 3. Нефракціонований гепарин (внутрішньовенно крапельно протягом мінімум 1–2 діб з наступним підшкірним введенням), низькомолекулярні гепарини або фондапаринукс підшкірно усім хворим. Тривалість терапії — 2–5 діб, а при збереженні клінічних ознак ішемії і більше.
 4. Блокатори β-адренорецепторів без внутрішньої симпатоміметичної активності.
 5. Статини показані усім хворим. Пацієнтам із загальним ХС крові <4,5 ммоль/л і/або ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль/л — за рішенням лікаря.
 6. Інгібітори АПФ (усім хворим), при їх непереносимості — БРА (блокатори рецепторів ангіотензину I).
 7. Нітрати при наявності стенокардії і/або ознак ішемії міокарда. Як альтернативу можна використовувати сидноніміни.
 8. Блокатори кальцієвих каналів. Дилтіазем і верапаміл доцільні при лікуванні хворих, які мають протипоказання до застосування блокаторів β-адренорецепторів, і у хворих з варіантною стенокардією (за відсутності СН із систолічною дисфункцією ЛШ). Дигідропіридини тривалої дії можна застосовувати з метою антигіпертензивного й додаткового антиангінального ефектів тільки разом з блокаторами β-адренорецепторів. Дигідропіридинові похідні короткої дії протипоказані.

Перелік і обсяг медичних послуг додаткового вибору

 1. Для знеболювання, при недостатньому ефекті нітратів і блокаторів β-адренорецепторів — ненаркотичні та наркотичні анальгетики.
 2. При підвищенні АТ — антигіпертензивна терапія.
 3. При рецидивній ішемії міокарда — хірургічна реваскуляризація міокарда. Показання і вибір методу реваскуляризації визначаються характером ураження коронарних артерій за даними коронаровентрикулографії.

Характеристика очікуваного кінцевого
результату лікування

Зникнення стенокардії і стабілізація гемодинаміки.

Тривалість лікування

Обов’язкове стаціонарне лікування тривалістю 7–10 днів. Подовження строків лікування можливе за наявності ускладнень: рефрактерної нестабільної стенокардії, СН, тяжких аритмій і блокад.

Критерії якості лікування

Відсутність клінічних і ЕКГ-ознак ішемії міокарда. Відсутність ознак високого ризику за даними навантажувальних тестів (ішемічна депресія сегмента ST ≥0,2 мВ, толерантність до фізичного навантаження <5 METS (metabolic equivalents) — 75 Вт або при загальній роботі <22 кДж, зниження САТ під час навантаження).

Можливі побічні дії та ускладнення

Можливі побічні ефекти препаратів відповідно до їхніх фармакологічних властивостей. Наприклад, проведення адекватної антитромботичної терапії може спровокувати кровотечу.

Рекомендації щодо амбулаторного спостереження

Хворі мають перебувати на диспансерному спостереженні за місцем проживання протягом всього життя. Необхідне щорічне обов’язкове обстеження, за необхідності — обстеження і корекція терапії.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

Хворі повинні дотримуватися дієти з обмеженням солі до 6 г/добу, тваринних жирів і продуктів, що містять ХС. Рекомендується дієта, збагачена омега-3-поліненасиченими жирними кислотами (морська риба). При надлишковій масі тіла обмежується калорійність їжі.

За наявності шкідливих звичок — відмова від тютюнопаління, обмеження вживання алкоголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

Рекомендовано тимчасові обмежені дозовані фізичні навантаження і ЛФК під контролем фахівців. Не рекомендується перебування під прямими сонячними променями, переохолодження і перегрівання. Показана реабілітація в амбулаторних умовах або приміських спеціалізованих санаторіях (за відсутності протипоказань).

Відновлювальному лікуванню в реабілітаційних кардіологічних відділеннях місцевих санаторіїв підлягають хворі відповідно до встановленого порядку направлення (наказ МОЗ № 206 від 30.12.1992 р.). Переведення хворих у спеціалізоване відділення санаторіїв здійснюється після виконання наступного рівня фізичної активності — дозована ходьба на 1000 м в 1–2 прийоми та підйом на 17–22 сходинки.

При переведенні на санаторний етап реабілітації варто керуватися функціональною підготовкою хворого до виконання зазначеного рівня рухової активності, а не часом виникнення ІМ або нестабільної стенокардії. При неадекватному виконанні рухового режиму необхідний тест з фізичним навантаженням на велоергометрі або коронароангіографія, після чого вирішується питання про необхідність хірургічного втручання.

Читайте также:  Синдром сдавления головного мозга при травмах

Показання до санаторного етапу

 1. Хворі з первинним або повторним ІМ, при задовільному виконанні необхідного рівня фізичного навантаження.
 2. Хворі, які перенесли нестабільну стенокардію за умови адекватного виконання необхідного рівня фізичної активності.
 3. Після операції АКШ, резекції аневризми, стентування коронарних судин або хірургічних втручань з приводу порушень серцевого ритму не раніше ніж через 15–18 днів після операції (без післяопераційних ускладнень).
 4. Допускається наявність у хворих таких ускладнень і супутніх захворювань на момент направлення їх у санаторій:

СН не вище IIА стадії;

 • нормо- або брадіаритмічна форма постійної миготливої аритмії;
 • одинична або часта (не політопна, не групова і не рання (R на Т)) екстрасистолія;
 • AV-блокада не вище I ступеня;
 • аневризма серця при недостатності кровообігу не вище I ступеня;
 • АГ з контрольованим АТ і безкризовим перебігом;
 • цукровий діабет II типу (компенсований або субкомпенсований).

Протипоказання до проведення санаторного етапу лікування

 1. Загальні протипоказання, які виключають направлення хворих у санаторій (гострі інфекційні, венеричні, психічні захворювання, захворювання крові в гострій стадії і фазі загострення, злоякісні новоутворення, що супроводжують захворювання в стадії декомпенсації або загострення та ін.).
 2. СН вище IIА стадії.
 3. Стенокардія IV ФК.
 4. Тяжкі порушення серцевого ритму і провідності (пароксизми фібриляції і тріпотіння передсердь або пароксизмальна тахікардія з частотою нападів >2 разів на місяць, політопна, рання і групова екстрасистолія, AV-блокада II–III ступеня, трипучкова блокада).
 5. АГ III стадії з некоригованим АТ, кризовим перебігом і значними порушеннями функції нирок.
 6. Рецидивуючі тромбоемболічні ускладнення.
 7. Цукровий діабет декомпенсований або з тяжким перебігом.
 8. Неможливість подальшого розширення рухового режиму внаслідок інших причин.

ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

АГРЕЛЬ 75 МГ, Асіно Україна

АДВОКАРД®, ФарКоС

АКАРД, Польфарма

АККОРДИН, Лекхім-Харків

АКТИЛІЗЕ®, Boehringer Ingelheim

АЛАДИН®, Фармак

АЛЛЕСТА®, Alkaloid

АЛОТЕНДИН, Egis

АМЛЕССА, KRKA d.d. Novo Mesto

АМЛОДИПІН, Технолог

АМЛОДИПІН КРКА, KRKA d.d. Novo Mesto

АМЛОДИПІН САНДОЗ®, Sandoz

АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ, Астрафарм

АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я, Здоров’я

АМЛОДИПІН-КВ, Київський вітамінний завод

АМЛОДИПІН-ТЕВА, Тева Україна

АМЛОДИПІН-ФАРМАК, Фармак

АМЛОЦИМ, Асіно Україна

АМПРИЛ®, KRKA d.d. Novo Mesto

АНАЛЬГІН, Юрія-Фарм

АНАЛЬГІН, Лекхім-Харків

АНАЛЬГІН, Здоров’я народу

АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ’Я, Здоров’я

АНТАРЕС розчин для ін’єкцій, Корпорація Артеріум

АРИКСТРА®, Aspen Pharma Trading Ltd.

АСАФЕН, Фармасайнс

АСПАРКАМ розчин для ін’єкцій, Корпорація Артеріум

АСПАРКАМ-ФАРМАК®, Фармак

АСПІКАРД КАРДІО, Вертекс

АСПІРИН КАРДІО®, Байєр Консьюмер Кер

АСПІРИН®, Байєр Консьюмер Кер

АСПІРИН® C, Байєр

АСТИН, Micro Labs

АТЕНОЛОЛ, Монфарм

АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ, Астрафарм

АТЕНОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я, Здоров’я

АТЕРОКАРД, Київський вітамінний завод

АТОКОР, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd

АТОКОР 40, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd

АТОРВАКОР®, Фармак

АТОРВАСТАТИН, Pfizer Inc.

АТОРВАСТАТИН АНАНТА, Ананта Медікеар

АТОРВАСТАТИН-ТЕВА, Тева Україна

АТОРВАСТЕРОЛ, Польфарма

АТОРИС®, KRKA d.d. Novo Mesto

АТРОГРЕЛ, Борщагівський ХФЗ

АЦЕКОР КАРДІО, Мікрохім

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА, Технолог

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА, Лубнифарм

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА, Монфарм

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА, Корпорація Артеріум

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

БЕТАЛОК, AstraZeneca

Бі-ПРЕСТАРІУМ®, Servier

БІКАРД®, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

БІПРОЛОЛ, Борщагівський ХФЗ

БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я, Здоров’я

БІСОПРОЛ®, Фармак

БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО, Ауробіндо Фарма

БІСОПРОЛОЛ КРКА, KRKA d.d. Novo Mesto

БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®, Sandoz

БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ, Астрафарм

БІСОПРОЛОЛ-КВ, Київський вітамінний завод

БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА, Тева Україна

БРАВАДИН®, KRKA d.d. Novo Mesto

БРИЛІНТА, AstraZeneca

ВАЗАР H, Тева Україна

ВАЗОКЛІН-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

ВАЗОНАТ®, Олайнфарм

ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ’Я, Здоров’я

ВАЛЬСАКОР®, KRKA d.d. Novo Mesto

ГЕПАРГІН®, Фармак

ГЕПАРИН-БІОЛІК, Біолік

ГЕПАРИН-ІНДАР, Індар

ГЕПАРИН-НОВОФАРМ, Новофарм-Біосинтез

ГЕПАРИН-ФАРМЕКС, Фармекс Груп

ГІК®, Юрія-Фарм

ГЛЮКОЗА, Галичфарм

ГЛЮКОЗА-НОВОФАРМ, Новофарм-Біосинтез

ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5% ДЛЯ ІНФУЗІЙ, Інфузія

ДЕКРИЗ, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

ДИГОКСИН, Борщагівський ХФЗ

ДИГОКСИН-ЗДОРОВ’Я, Здоров’я

ДИКОР ЛОНГ, Мікрохім

ДИМЕДРОЛ, Галичфарм

ДИМЕДРОЛ, Здоров’я народу

ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ розчин для ін’єкцій, Дарниця ФФ

ДІАКОРДИН, Санофі-Авентис Украина

ДІАНОРМЕТ® 850, Тева Україна

ДІФОРС, Асіно Україна

ДОБУТАМІН АДМЕДА, Адмеда Арцнайміттель

ДОРЕЗ®, Alkaloid

ЕВОЙД таблетки 10 мг, Фармак

ЕВОЙД таблетки 20 мг, Фармак

ЕГІЛОК, Egis

ЕКВАТОР, Gedeon Richter

ЕМЛОДИН®, Egis

ЕНАЛАПРИЛ, Лубнифарм

ЕНАЛАПРИЛ, Лекхім-Харків

ЕНАЛАПРИЛ, Червона зірка

ЕНАЛАПРИЛ, Київмедпрепарат

ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ, Астрафарм

ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

ЕНАЛОЗИД® МОНО, Фармак

ЕНАМ, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd

ЕНАП® таблетки, KRKA d.d. Novo Mesto

ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС, Фармекс Груп

ЕПАДОЛ-НЕО, Київський вітамінний завод

ЕПЛЕПРЕС, Київський вітамінний завод

ЕПЛЕТОР, Борщагівський ХФЗ

ЕТСЕТ®, Кусум

ЕФОКС® ЛОНГ, Лабормед Фарма

ЗОКАРДІС, Menarini Group

ЗОКАРДІС® ПЛЮС 30/12,5, Menarini Group

ІЗО-МІК® 5 мг, Мікрохім

ІЗО-МІК® концентрат для р-ну для інфузій, Мікрохім

ІЗО-МІК® спрей сублінгвальний, Мікрохім

ІЗОКЕТ, Лабормед Фарма

ІЗОКЕТ® спрей, Лабормед Фарма

ІНДАПЕН, Польфарма

ІНДОПРЕС, Борщагівський ХФЗ

ІНСПРА® таблетки, Pfizer Inc.

ЙОГЕКСОЛ, ДжиІ Хелскеа

КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО, Ауробіндо Фарма

КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ®, Sandoz

КАРВЕДИЛОЛ-КВ, Київський вітамінний завод

КАРВИДЕКС®, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd

КАРВІУМ, Алвоген ІПКО

КАРДИКЕТ® РЕТАРД, Лабормед Фарма

КАРДИПРИЛ, Ананта Медікеар

КАРДІОМАГНІЛ, Такеда

КАРДІСЕЙВ®, Фармак

КЛЕКСАН®, Sanofi

КЛЕКСАН® 300, Sanofi

КЛІВАС, Асіно Україна

КЛОДІЯ, Алвоген ІПКО

КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА, Тева Україна

КЛОПІДОГРЕЛЬ МАКЛЕОДС, ДЗ ДНЦЛЗ

КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ, Sanofi

КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС, Фармекс Груп

КО-ПРЕНЕСА®, KRKA d.d. Novo Mesto

КОНКОР, Асіно Україна

КОНКОР КОР, Мерк КГаА

КОПЛАВІКС®, Sanofi

КОРАКСАН®, Servier

КОРВАЗАН®, Корпорація Артеріум

КОРВІТИН®, Борщагівський ХФЗ

КОРВІТОЛ®, Menarini Group

КОРИНФАР®, Тева Україна

КОРІОЛ®, KRKA d.d. Novo Mesto

КОРОНАЛ, Санофі-Авентис Украина

КРЕСТОР, AstraZeneca

КСАРЕЛТО®, Байєр

ЛІВОСТОР, Київський вітамінний завод

ЛІЗИНОПРИЛ КРКА, КРКА Фарма

ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА, Тева Україна

ЛІМІСТІН, Ананта Медікеар

ЛІПРАЗИД, Борщагівський ХФЗ

ЛІПРИЛ, Борщагівський ХФЗ

ЛОЗАП®, Санофі-Авентис Украина

ЛОПІРЕЛ, Тева Україна

ЛОСПИРИН®, Кусум

МАГНІКОР, Київський вітамінний завод

МАГНІКОР форте, Київський вітамінний завод

МЕДОГРЕЛЬ, Medochemie Limited

МЕДОКАРДИЛ, Medochemie Limited

МЕЛЬДОНІЙ, Юрія-Фарм

МЕРТЕНІЛ, Gedeon Richter

МЕТОНАТ, Фармацевтична компанія “Салютаріс”

МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ, Фармак

МЕТФОРМІН САНДОЗ®, Sandoz

МЕФАРМІЛ®, Корпорація Артеріум

МІЛДРАКОР-НОВОФАРМ, Новофарм-Біосинтез

МІЛДРАЛЕКС-ЗДОРОВ’Я, Здоров’я

МІОЛОКАРД, ФАРМАСЕЛ

Молсікор, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

МОНОНІТРОСИД, Борщагівський ХФЗ

МОНОСАН, PRO.MED.CS Praha a.s.

МОРФІН КАЛЦЕКС, Kalceks

МОРФІН-ЗН, Здоров’я народу

МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД, Здоров’я народу

НАТРІЮ ХЛОРИД, Галичфарм

НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9%, Інфузія

НЕБІАР®, Корпорація Артеріум

НЕБІВАЛ, Київський вітамінний завод

Читайте также:  Пациент с синдромом раздраженной кишки

НЕБІВОЛОЛ САНДОЗ®, Sandoz

НЕБІВОЛОЛ-ТЕВА, Тева Україна

НЕБІЛЕТ® ПЛЮС 5/12,5, Menarini Group

НЕБІЛЕТ®, Menarini Group

НЕБІТЕНЗ, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

НЕКСІУМ таблетки, АстраЗенека

НЕОТОН, Alfasigma S.p.A.

НІТРОГЛІЦЕРИН концентрат для розчину для інфузій, ДЗ ДНЦЛЗ

НІТРОСОРБІД, Борщагівський ХФЗ

НІТРОСОРБІД, Мікрохім

НІТРОСОРБІД, Монфарм

НОЛЬПАЗА®, KRKA d.d. Novo Mesto

ОЗАЛЕКС®, Кусум

ПАНТОКАР®, Micro Labs

ПАНТОПРАЗОЛ-ГЕТЕРО, Hetero Labs

ПАНТОПРАЗОЛ-ФАРМЕКС, Фармекс Груп

ПАНТОР, Торрент

ПЕРИНДОПРИЛ-РІХТЕР, Gedeon Richter

ПЕРІНДОПРЕС®, Дарниця ФФ

ПЛАВІКС® 75 мг, Sanofi

ПЛАВІКС® таблетки 300 мг, Sanofi

ПЛАГРИЛ®, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd

ПЛАЗЕП, МСН Лаб.

ПЛАТОГРІЛ®, Кусум

ПОЛАПРИЛ, Польфарма

Превентор, Дарниця ФФ

ПРЕДИЗИН®, Gedeon Richter

ПРЕДУКТАЛ® MR, Servier

ПРЕНЕСА®, KRKA d.d. Novo Mesto

ПРЕСТАРІУМ®, Servier

ПРОКСІУМ® таблетки, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС, Kalceks

ПРОМЕДОЛ-ЗН, Здоров’я народу

ПУЛЬЦЕТ®, Nobel

РАЄНОМ, Gedeon Richter

РАМАГ, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

РАМІ САНДОЗ® КОМПОЗИТУМ, Sandoz

РАМІ САНДОЗ®, Sandoz

РАМІЗЕС, Фармак

РАМІМЕД, Medochemie Limited

РАМІПРИЛ-ТЕВА, Тева Україна

РАНЕКСА®, Menarini Group

РЕДИСТАТИН, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd

РЕНІАЛЬ®, Корпорація Артеріум

РИБОКСИН, Галичфарм

РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

РОВАМЕД, Medochemie Limited

РОЗАРТ, Тева Україна

РОЗВАТОР, SUN

РОЗУВАСТАТИН IC, ІнтерХім

РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ®, Sandoz

РОЗУВАСТАТИН-ТЕВА, Тева Україна

РОЗУКАРД®, Санофі-Авентис Украина

РОЗУЛІП®, Egis

РОКСЕРА®, KRKA d.d. Novo Mesto

РОМАЗИК, Польфарма

РОМЕСТІН, Ананта Медікеар

СИДНОФАРМ, Вітаміни

СИДОКАРД, Київський вітамінний завод

СИМВАСТАТИН АНАНТА, Ананта Медікеар

СКОПРИЛ®, Alkaloid

СОДА-БУФЕР®, Юрія-Фарм

СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ®, Sandoz

СТАМЛО, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd

СТРЕПТОКІНАЗА-БІОФАРМА, ФЗ “Біофарма”

Т-ТРІОМАКС, Дарниця ФФ

ТАЛЛІТОН®, Egis

ТЕЛСАРТАН, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd

ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

ТІВОРЕЛЬ, Юрія-Фарм

ТОЛЕВАС®, Nobel

ТОПРИЛ, Торрент

ТОР-ЛУП, Ауробіндо Фарма

ТОРАДІВ, Фармекс Груп

ТОРАРЕН, Київський вітамінний завод

ТОРАСЕМІД-ТЕВА, Тева Україна

ТОРВАКАРД® КРИСТАЛ, Санофі-Авентис Украина

ТОРЗАКС®, Alkaloid

ТОРІКАРД, Ананта Медікеар

ТОРСИД®розчин для ін’єкцій, Фармак

ТОРСИД®таблетки, Фармак

ТРИГРИМ, Польфарма

ТРИЗИПИН® ЛОНГ, Мікрохім

ТРИНОМІЯ®, Такеда

ТРИТАЦЕ®, Sanofi

ТРОМБОНЕТ®, Фармак

УЛСЕПАН, World Medicine

ФЕЛОДИП, Тева Україна

ФЕНАЗЕПАМ® IC, ІнтерХім

ФЛАМОГРЕЛЬ 75, Ананта Медікеар

ФЛЕНОКС®, Фармак

Фрелсі, Фармак

ХАРТИЛ®, Egis

ХАРТИЛ®-AM, Egis

ЮНІПАК®, Unique Pharmaceutical Laboratories

ЮПЕРІО, Новартіс Фарма

АТОРВАСТАТИН ПФАЙЗЕР, Pfizer Inc. [Архив]

АТОРЕМ таблетки, МСН Лаб. [Архив]

БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ, ратіофарм [Архив]

ЕНАП® Л КОМБІ, KRKA d.d. Novo Mesto [Архив]

КАРВЕДИЛОЛ-ЗЕНТІВА, Зентіва [Архив]

КОРДИНОРМ КОР, Teva [Архив]

КОРДІНОРМ, Teva [Архив]

НЕБІВОЛОЛ ОРІОН, Orion Corporation [Архив]

НЕБІЛОНГ, Micro Labs [Архив]

НОЛІПРЕЛ® ФОРТЕ 4,0 мг/1,25 мг таблетки, Servier [Архив]

НУГРЕЛ, Micro Labs [Архив]

ПРЕСТАРІУМ® 4 мг/8 мг таблетки, Servier [Архив]

ТРИМЕТАЗИДИН MR СЕРВ’Є таблетки, Серв’є Україна [Архив]

Дата додавання: 15.10.2019 р.

Источник

Рубрика по МКБ-10: 120-122.

Признаки и критерии диагностики заболевания

Острый коронарный синдром – группа симптомов и признаков, которые позволяют заподозрить острый ИМ или нестабильную стенокардию.

Термин «острый коронарный синдром» используют при первом контакте с больными как предварительный диагноз. Выделяют острый коронарный синдром со стойкой элевацией сегмента SТ на ЭКГ и без таковой. Первый в большинстве случаев трансформируется в острый ИМ с зубцом 0 на ЭКГ, второй – в острый ИМ без зубца 0 или нестабильную стенокардию (заключительные клинические диагнозы).

Острый ИМ – это некроз любой массы миокарда вследствие острой продолжительной ишемии. Нестабильная стенокардия – острая ишемия миокарда, тяжесть и длительность которой недостаточна для развития некроза миокарда.

Острый ИМ без подъема сегмента БТ/без зубца 0 отличается от нестабильной стенокардии повышением уровня биохимических маркеров некроза миокарда в крови.

Клиническими диагностическими критериями острого коронарного синдрома следует считать:

– затяжную (более 20 мин) ангинозную боль в покое;

– стенокардию не менее III ФК (по классификации Канадской ассоциации кардиологов, 1976), возникшую впервые (на протяжении предыдущих 28 дней);

– прогрессирующую стенокардию минимум III ФК.

ЭКГ-критериями острого коронарного синдрома являются горизонтальная депрессия сегмента ST и/или «коронарный» отрицательный зубец Т. Возможно также отсутствие этих изменений на ЭКГ.

Биохимическим критерием острого коронарного синдрома является повышение с последующим снижением в динамике уровня кардиоспецифических ферментов (КФК, МВ-фракция КФК, тропонины Т и I) в плазме крови. В противоречивых случаях этот критерий является определяющим для диагностики.

Условия, в которых должна предоставляться медпомощь

Больные с острым коронарным синдромом должны срочно госпитализироваться в специализированное инфарктное (или при отсутствии – в кардиологическое) отделение, желательно в блок интенсивного наблюдения, лечения и реанимации. После стабилизации состояния больные выписываются на амбулаторное лечение под наблюдением кардиолога.

Программа диагностики

Обязательные исследования

1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД (на обеих руках).

4. ЭКГ в 12 отведениях в динамике.

5. Лабораторное обследование (общие анализы крови и мочи, КФК в динамике 3 раза, желательно определение МВ-фракции КФК или тропонинов Т или I при необходимости в динамике 2 раза, АлАТ, АсАТ, калий, натрий, билирубин, креатинин, ХС общий, ТГ, глюкоза крови).

6. ЭхоКГ.

7. Нагрузочный тест (ВЭМ или беговая дорожка (тредмил)) при стабилизации состояния и отсутствии противопоказаний.

8. Коронаровентрикулография при отсутствии стабилизации состояния больного на фоне адекватной медикаментозной терапии в течение 48 ч или наличии противопоказаний к проведению нагрузочных тестов.

Дополнительные исследования

1. АЧТВ (при лечении нефракционированным гепарином).

2. Рентгенография органов грудной клетки.

Программа лечения

Перечень и объем обязательных медицинских услуг

1. Ацетилсалициловая кислота.

2. Тиенопиридиновые производные.

3. Нефракционированный гепарин (внутривенно капельно на протяжении минимум 1-2 сут с последующим подкожным введением), низкомолекулярные гепарины или фондапаринукс подкожно всем больным.

Продолжительность терапии – 2-5 сут, а при сохранении клинических признаков ишемии и более длительно

4. Блокаторы р-адренорецепторов без внутренней симпатомиметической активности.

5. Статины показаны всем больным. Пациентам с общим ХС крови < 4,5 ммоль/л и/или ХС ЛПНП < 2,5 ммоль/л – по решению врача.

6. Ингибиторы АПФ (по показаниям), при их непереносимости – БРА I (блокаторы рецепторов ангиотензина).

7. Нитраты при наличии стенокардии и/или признаков ишемии миокарда. Как альтернативу можно использовать сиднонимины.

Читайте также:  Как выявляется синдром дауна у новорожденных

8. Блокаторы кальциевых каналов. Дилтиазем и верапамил целесообразно применять для лечения больных, которые имеют противопоказания к блокаторам р-адренорецепторов, и у больных с вариантной стенокардией (при отсутствии СН с систолической дисфункцией ЛЖ). Дигидропиридины длительного действия можно использовать с целью антигипертензивного и дополнительного антиангинального эффектов только вместе с блокаторами р-адренорецепторов. Дигидропиридиновые производные короткого действия противопоказаны.

Перечень и объем медицинских услуг дополнительного выбора

1. Для обезболивания, при недостаточном эффекте нитратов и блокаторов р-адренорецепторов – ненаркотические и наркотические анальгетики.

2. При повышении АД – антигипертензивная терапия.

3. При рецидивирующей ишемии миокарда – хирургическая реваскуляризация миокарда. Показание и выбор метода реваскуляризации определяются характером поражения коронарных артерий по данным коронаровентрикулографии.

Характеристика окончательного ожидаемого

результата лечения

Исчезновение стенокардии и стабилизация гемодинамики.

Продолжительность лечения

Обязательное стационарное лечение длительностью 7-10 дней. Удлинение сроков лечения возможно при наличии осложнений: рефрактерной нестабильной стенокардии, СН, тяжелых аритмий и блокад.

Критерии качества лечения

Отсутствие клинических и ЭКГ-признаков ишемии миокарда. Отсутствие признаков высокого риска по данным нагрузочных тестов (ишемическая депрессия сегмента ST > 2 мм, толерантность к физической нагрузке менее 5 METS (metabolic equivalents), 75 Вт или при общей работе < 22 кДж, снижение САД во время нагрузки).

Возможные побочные действия и осложнения

Возможные побочные действия препаратов согласно их фармакологическим свойствам. Например, проведение адекватной антитромботической терапии может спровоцировать кровотечение.

Рекомендации относительно амбулаторного наблюдения

Больные должны находиться на диспансерном наблюдении по месту жительства на протяжении всей жизни. Необходимо ежегодное обязательное обследование, при необходимости – обследование и коррекция терапии.

Требования к диетическим назначениям и ограничениям

Больные должны получать диету с ограничением соли до 6 г/сут, животных жиров и продуктов, содержащих ХС. Рекомендуется диета, обогащенная омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами (морская рыба). При избыточной массе тела ограничивается калорийность пищи.

При наличии вредных привычек – отказ от табакокурения, ограничение употребления алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, реабилитации

Рекомендованы временные ограниченные дозированные физические нагрузки и ЛФК под контролем специалистов. Не рекомендуется пребывание под прямыми солнечными лучами, переохлаждение и перегревание.

Показана реабилитация в амбулаторных условиях или пригородных специализированных санаториях (при отсутствии противопоказаний).

Восстановительному лечению в реабилитационных кардиологических отделениях местных санаториев подлежат больные согласно установленному порядку направления (приказ МЗ № 206 от 30.12.1992 г). Перевод больных в специализированное отделение санаториев осуществляется после выполнения следующего уровня физической активности – дозированная ходьба на 1000 м в 1-2 приема и подъем на 17-22 ступеньки.

При направлении на санаторный этап реабилитации следует руководствоваться функциональной подготовкой больного к выполнению указанного уровня двигательной активности, а не временем возникновения ИМ или нестабильной стенокардии. При неадекватном выполнении двигательного режима необходим тест с физической нагрузкой на велоэргометре или коронароангиография, после чего решается вопрос о необходимости хирургического вмешательства.

Показания для санаторного этапа

1. Больные с первичным или повторным ИМ, при удовлетворительном выполнении необходимого уровня физической нагрузки.

2. Больные, которые перенесли нестабильную стенокардию при условии адекватного выполнения необходимого уровня физической активности.

3. После операции АКШ, резекции аневризмы, стентирования коронарных сосудов или хирургических вмешательств по поводу нарушений сердечного ритма не ранее чем через 15-18 дней после операции (без послеоперационных осложнений).

4. Допускается наличие у больных таких осложнений и сопутствующих заболеваний на момент направления их в санаторий:

СН не выше ІІА стадии;

¦ нормо- или брадиаритмическая форма постоянной мерцательной аритмии;

– единичная или частая (не политопная, не групповая и не ранняя (Я на Т)) экстрасистолия;

– АУ-блокада не выше I степени;

¦ аневризма сердца при недостаточности кровообращения не выше І степени;

¦ АГ с контролированным АД и бескризисным течением;

– сахарный диабет II типа (компенсированный или субкомпенсированный).

Противопоказания для проведения санаторного этапа лечения

1. Общие противопоказания, которые исключают направление больных в санаторий (острые инфекционные заболевания, венерические заболевания, психические заболевания, заболевания крови

в острой стадии и стадии обострения, злокачественные новообразования, сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации или обострения и др.).

2. СН выше ПА стадии.

3. Стенокардия IV ФК.

4. Тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости (пароксизмы фибрилляции и трепетания предсердий или пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц, политопная, ранняя и групповая экстрасистолия, AV-блокада II-III ступени, трехпучковая блокада).

5. АГ III стадии с некорригированным АД, кризисным течением и значительными нарушениями функции почек.

6. Рецидивирующие тромбоэмболические осложнения.

7. Сахарный диабет декомпенсированный или с тяжелым течением.

8. Невозможность дальнейшего расширения двигательного режима вследствие других причин.

 1. Классификация
  Согласно приказу № 436 Министерства здравоохранения Украины от 03.07.2006 г. в утвержденных протоколах предоставления медпомощи по специальности «Кардіологія» в части «Предоставление медпомощи больным с острым коронарным синдромом без элевации ST (ИМ без зубца Q и нестабильная стенокардия)» эти патологические состояния относятся к рубрике I20-I22 по
 2. ISAR COOL (Intracoronary Stenting With Antithrombotic Regimen Cooling Off, n=410)
  Цель: определить, может ли немедленное (73 ч) перкутанное коронарное вмешательство с применением указанных лекарственных средств у больных с острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST. Исследование: одноцентровое рандомизированное. Популяция больных: пациенты с острым коронарным синдромом, отобранные для перкутанного коронарного вмешательства. Конечные точки: совокупно смерть +
 3. TACTICS TIMI 18 (Treat angina with Aggrastat and determine Cost of Therapy with an Invasive or Conservative Strategy-Thrombolysis in Myocardial Infarction 18, n=2457)
  Цель: сравнить клинические исходы инвазивного (коронарография + реваскуляризация) и медикаментозного лечения у больных с острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST. Исследование: многоцентровое рандомизированное. Популяция больных: пациенты, госпитализированные по поводу острого коронарного синдрома без элевации сегмента ST (загрудинная боль > 20